help

Music CD - Huliamahi

ITEM CODE: CD-HULIA

$18.00

A beautiful collection of new compositions celebrating Aloha ʻĀina.

Proceeds benefit the Native Hawaiian Legal Corporation.

Tracks

1. “Ahulau ka Piʻipiʻi i Kakanilua – KAʻIUOKALANI DAMAS”
2. “Nā Kama Pūkoʻa Kani ʻĀina – TAISAMASAMA KAʻIMINAʻAUAO-ETEUATI & PUʻUWAI TOLLEFSON-KELLY”
3. “Pūkuʻilua – ZACHARY LORENZO”
4. “Ka Nani aʻo Pālāwai – MAX ANGEL BECERRA”
5. “Kalihi Uka – POʻOKELA WOOD”
6. “A Paeahu Au – NICHOLAS KEALIʻI LUM”
7. “Kaluāhole – JEFF AU HOY”
8. “Mākena – JONAH KAHANUOLA SOLATORIO”
9. “He Inoa no Paeahu – CODY PUEO PATA”
10. “Aloha Kakanilua – KANILOA KAMAUNU”
11. “He Aloha ē ka Pua aʻo ke Kō – ZACHARY ALAKAʻI LUM”
12. “Mālama Kakanilua – KAʻIUOKALANI DAMAS”
13. “Aia i Waiʻoli ke Aloha ʻĀina – KAINANIOKALIHIWAI KAHAUNAELE”

Out of stock

Secure online ordering